25 Ocak, 2021 - Pazartesi
entr

Berat Kandili Hutbe

حٰم وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينِ ٓ*ۜ
ف۪يهَا يُفْرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَـك۪يمٍۜ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ين*َ

Muhterem Müslümanlar,
Ramazan ayına iyice yaklaştığımız mübarek günlerdeyiz. Bu mana ve bereket dolu aylar içinde bulunan müstesna gecelerden birisi de Berat Gecesidir. Berat Kandili, Şaban ayının onbeşinci gecesine rastlar. Buna göre 12 Haziran Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Şimdiden bütün İslam alemine ve insanlığa mübarek olsun.

Aziz kardeşlerim,
Bazı alimlerimiz, Duhan Suresinin ilk ayetlerinde anlatılan ve içinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bildirilen mübarek gecenin, Şaban ayının 15. gecesi olduğunu ifade etmişlerdir. Ki, bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:“Hâ, mîm. O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır

Değerli kardeşlerim,
Peygamber Efendimiz (as), bu gecenin özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize anlatırken şöyle buyurmuştur: “Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”(Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).

Muhterem kardeşlerim,
Hutbemizi Peygamber Efendimiz (as)’ın bu gece ile ilgili şu hadisiyle bitiriyorum: “Şaban ayının yarısı (Beraet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.” “Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci gecesi (Berât gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”(İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)