9 Mayıs, 2021 - Pazar
entr

Hizmet Binası

ilk-bina
İngiltere Türk Diyanet Vakfı

İngiltere Türk Diyanet Vakfı, 2001’de Müşavirlik hizmetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Vakfın tüzüğünde kuruluş amacı; ‘kamuya yararlılık ve hayır amacıyla Birleşik Krallık bünyesinde yaşayan tüm vatandaş ve soydaşlarımıza, dini, kültürel, sosyal ve eğitim hizmetleri vermek, dini, milli, ahlaki ve kültürel kimliklerini koruyarak İngiltere toplumu ile uyumlu yaşamalarını temin etmektir’ şeklinde ifade edilmiştir.

Vakıf 2004 yılı başından itibaren hizmetlere başlamış, ayrıca aynı yıl Türkiye Diyanet Vakfınca alınan hizmet binasına taşınmıştır. 2012 yılından itibaren Hornsey’deki yeni merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir. İlk vakıf binamız şimdi kız öğrenci yurdu olarak hizmet vermektedir.

KÜLTÜR MERKEZİ
İngiltere Diyanet Vakfı Başkanlığımızın desteği ve yerel imkanların birleştirilmesi ile kurumsallaşma açısından önemli mesafe katetmiştir. Din hizmetleri bağlamında kurumsallaşmanın, özveri isteyen bir süreç olduğu bilinciyle bir yandan hizmetlerimiz devam ederken diğer yandan ülkemizin adına yakışan, kurumumuzun itibarını arttıran, hizmetlerimize ivme katacak, müşavirlik hizmet bölgemizi güçlendirecek bir hizmet binası kazandırma gayretimiz sürmüştür. Bu çabalar neticesinde 2011 yılında alınan Hizmet Binası & Kültür Merkezi’nin tadilat ve tefrişatı tamamlanarak 2012 yılında hizmete sokulmuştur.

Merkez, Hornsey High Street’tedir. (31 Hornsey High Street, N8 7QB London)

Merkez ulaşım açısından elverişli bir konumdadır. Başlangıçta town hall (kasaba/mahalle toplantı salonu) olarak açılan binabir süre bölge kilise toplantı salonu olarak da kullanılmıştır.
Bina 1250 m2 kullanım alanına sahip olup vakfımızın ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına cevap verebilecek durumdadır.
idtv_hizmet
Kültür Merkezi bünyesinde aşağıdaki birimler bulunmaktadır.

1. Mescid/Cami
Vatandaşlarımızın ibadet ihtiyaçlarını karşılarken cemaat bilinci oluşturmayı hedefleyen yaklaşık 300 kişiye hizmet vermesi planlanan mescid iç dizaynı itibariyle Türk motiflerini yansıtacak şekilde tanzim edilmiştir. Alt kattaki salonla birlikte 500-600 kişinin namaz kılmasına elverişlidir.

2. Sosyal Merkez ve Konferans Salonu
Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, toplantı, seminer düzenlenebilecek, milli ve dini bayramlarda biraraya gelinebilecek 300 kişilik çok amaçlı bir salon içermektedir.

3. İdari Birimler
Vakfımızın ve kültür merkezimizin idari işlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılacak ofisler yer almaktadır.

4. Araştırma Merkezi
Dini konularda çalışmalara yoğunlaşacak bir merkez planlanmıştır.

5. Kütüphane
Her yaş grubundan insanın çeşitli alanlardaki yerli ve yabancı yayın- lara ulaşabileceği, internete erişebileceği, yazıcı, tarayıcı gibi günümüz teknolojisinin vazgeçilmez ofis malzemelerinden yararlanabileceği bir çalışma ve araştırma ortamı temin edilecektir.

6. Kadın Faaliyetleri Merkezi
Kadınlarımıza dini ve sosyal konularda hizmet ve rehberlik imkanı sağlayan, bazı küçük çaplı kurslara mekan olabilecek şekilde düşünülmektedir.

7. Misafirhane

 

itdv_01
itdv_02
itdv_03
itdv_04
itdv_05
itdv_06
itdv_07