20 Ekim, 2019 - Pazar
entr

İhsan (iyilik yapmak)

sadi-arslanHer hafta Cuma hutbesinin sonunda okunan Nahl suresinin 90. Ayetinde emredilen hususların başında gelen Adalet’i geçen hafta ele almıştık. Bu hafta ise aynı ayette ikinci sırada zikredilen İhsan’ı (iyilik yapmak) ele alacağız. Şüphesiz ihsan konusunda da Kur’an-ı kerimde bu ayetin dışında birçok ayeti kerime mevcuttur.  Bunlardan bir kaçını hatırlamaya çalışalım.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever” Bakara-195.

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever” Ali imran-134.

Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâfatını verdi. Allah, güzel davrananları sever” Ali imran-148.

Yukarıda zikredilen ayeti kerimelerden anlaşılacağı üzere iyilik yapmak suretiyle kul Allah’ın sevgisini kazanmaktadır. Derin düşündüğümüz zaman gerçek iyiliği Yüce Mevla’mız bize yapmıştır. Zira yeryüzünün halifesi olarak bizi yaratması ve kâinatı emrimize vermesi en büyük iyiliktir. İşte rabbimiz bizden de yakından başlamak suretiyle bütün insanlara ve diğer canlılara iyilik yapmamızı ve onlara iyi davranmamızı istemektedir. Bunu yaptığımız zaman da bizi seveceğini bildirmektedir.  İnanan insanın nihai arzusu ve hedefi Allah’ın rızası ve sevgisidir. Bunun olabilmesi için de Allah’ın gösterdiği yolda yürümek, onun emir ve tavsiyelerine kulak vermekten geçer.

İhsan (iyilik yapmak) ile ilgili peygamber efendimizin birkaç hadisi;

Din kardeşinin bir işini yapana, melekler dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı af olur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur” İbni Mace

Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır” Tirmizi

Kim bir müslümanın sıkıntısını giderip onu sevindirirse, Allahü teala kıyamette en sıkıntılı anlarda onu sıkıntılarda kurtarır” Buhari

Bu hadislere benzer birçok hadis daha vardır. Belki hepsini burada zikretmek mümkün değildir. Ancak iyilik yaparken dikkat edileceği hususlardan biri karşılık beklemeden iyilik yapmaktır. İyiliğin karşılığını sadece cenabı Allah’tan beklemeli onun rızasını kazanmak esas olmalıdır. Bir başka önemli husus ise iyilik sadece iyiliğe karşı yapılmaz ama aynı zamanda kötülüğe karşı yine iyilikle mukabelede bulunmak gerekir ki bu durum Kur’an-ı kerimde şöyle anlatılır; “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” Fussilet-34

Haftaya buluşmak üzere, hayırlı Cumalar.