20 Ekim, 2019 - Pazar
entr

Kadir Gecesi

sadi-arslanKadir; sözlükte değer, kıymet, şeref ve itibar manalarına gelir. Ramazan ayının son haftasında bulunan bu gecenin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, âlimlerin büyük çoğunluğuna göre bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olduğudur. Gece ile ilgili Kur’an-ı kerimde müstakil bir sure mevcuttur. Bu surede yüce Mevla’mız gecenin ehemmiyeti ile ilgili bilgi verir. Kur’an-ı kerimin 97. Suresi olan Kadir süresinin meali şöyledir; “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”. Kadir Suresi.

Birinci ayeti kerimede cenabı Allah, Kur’an-ı kerimi Kadir gecesinde indirdiğini bildirmektedir. Tabi Kur’an-ı kerimin tümünün inmesi 23 yıl devam ettiği için bu gecede indirilmeye başlandığı şeklinde anlamak mümkündür. İkinci ayette, Yüce Mevla bu gecenin kıymetini bilemeyeceğimizi belirtmektedir. Bu gerçeğe dikkatimizi çektikten sonra üçüncü ayette cevabını kendisi bizatihi vermekte ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtmektedir. Allah’ın yarattığı zaman dilimlerinin, birinin diğerinden kıymetli olması ancak o zaman diliminde vuku bulan hadiseden dolayıdır. Bu geceyi de değerli kılan Kur’an-ı kerimdir. O bu gecede nazil olmaya başladığı için geceyi değerli kılmıştır. Zira Kur’an Yüce Mevla’nın kelamı olması hasebiyle bizatihi değerlidir. Âlimlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde kadir gecesi bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini ifade ederler. Ancak başka yoruma göre buradaki bin ayı çokluktan kinayedir.

Dördüncü ayette ise bu gecede meydana gelecek hadiseden bahsetmektedir. Bu da meleklerin her iş için yeryüzüne inecekleri hususudur. Burada gözden kaçmayan bir ayrıntı var. O da Cibril (Ruh) aleyhi selam melek olduğu halde onun ismi ayrıca zikredilmektedir. Vahiy meleği Cibril (AS) ilk vahyi kadir gecesinde getirdiği gibi bu gecede yine yeryüzüne inerek o ilk günkü heyecanı yeniden canlandırmaktadır. Bir bakıma Kadir gecesinde her yıl Kur’an-ı kerimin yeryüzüne indirilişinin sene-i devriyesi kutlanmaktadır. Tabi meleklerin her iş için inmiş olmaları müminler için büyük bir fırsattır. Cibril (AS) Allah’tan aldığı vahyi peygamber efendimize getirdiği gibi müminlerin yapacakları dua ve niyazları da melekler Allah’a ulaştıracaklardır. Bir bakıma yapılacak bütün hayırlı işlere melekler şahitlik edeceklerdir.

Beşinci ayette ise bu gecenin sabaha kadar barış ve esenlik olması dile getirilmektedir. Böyle olunca, bize düşen hazır melekler ve Cibril aleyhi selam da varken bu geceyi iyi değerlendirmektir. Peygamber efendimize ilk ayet indiğinde yaşamış olduğu heyecanı göz önüne getirerek o heyecanı yeniden yaşamalıyız. Yapılacak işlerin başında tabi ki, Kur’an-ı kerimi okumak onun anlamı üzerinde düşünmek olacaktır. Rabbimize dua ve niyaz da bulunmamız lazım. Hz. Aişe validemiz bir gün Peygamberimize “Ya Resul Allah: kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Diye sordu. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “de ki Ya Rab: sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet” Sevgili peygamberimizin öğrettiği bu duayı, biz de kadir gecesinde tekrar edelim.

Haftaya buluşmak üzere, hayırlı Cumalar.