19 Ekim, 2019 - Cumartesi
entr

Sabır ve Önemi

sadi-arslanSabır; acıya katlanma, tahammül gösterme, zorluklara karşı soğuk kanlıkla göğüs germe, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme manalarına gelir. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve bu ayda tuttuğumuz oruç ibadetinin bizlere kazandırdığı en önemli hasletlerden biri de sabırdır. Zira mümin oruç sayesinde 18-19 saat aç ve susuz kalmak suretiyle nefsin istek ve arzularına gem vurmayı başarmakta ve bu sayede sabırlı olmayı öğrenmektedir. Bunun için Peygamber efendimiz bir hadisinde “Sabır imanın yarısı, oruç ise sabrın yarısıdır” buyurarak bu gerçeğe vurgu yapmıştır.
Dünya hayatı bela, sıkıntı ve musibetlerle doludur. Bu bela ve musibetlerin üstesinden gelmenin yolu ise sabırdır.

Geçmiş haftalarda dile getirmiştik esasen dünya hayatı bir imtihandır. Yüce Mevla’mız bu yüzden zaman zaman değişik şekil ve usullerle kullarını sınamakta bu sınav neticesinde isyan etmeyip sabredenleri de övmektedir. Bununla ilgili ayeti kerimede çok açık ve net olarak şöyle buyurulmaktadır; “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardı”. Bakara 155-157. .

Yüce Allah bir taraftan sabretmemizi isterken diğer taraftan kendisinden bizlere yardımcı olması için de dua etmemizi ve bunu da yine sabır ve namaz ile yapmamızı istemektedir. Konu ile ilgili olarak yine Bakara suresinin 153. Ayetinde şöyle buyurmaktadır; “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir” Böylece mümin hem sabredecek hem de Allah’tan yardım dileyecek. Onun yardımı olmadan sadece sabrın yeterli olmayacağını bilecek bunu yaptığı zaman da Yüce Allah’ın kendisiyle beraber olduğunu unutmayacak. Sabırla ilgili Kur’an-ı kerimde başka ayetler de vardır. Bunları hepsini burada zikretmeyeceğiz. Ama Peygamber efendimizin “sabreden zafere ulaşır” hadisini hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Bu hadisi şeriften ilham alan atalarımız da “sabreden derviş muradına ermiş” diyerek sabrın önemini bizlere bildirmişlerdir.

Günümüzün büyük hastalıklarından biri olan stresin en önemli çaresi sabırdır. Zira stres; fiziki, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle, insanın haleti ruhiyesinde meydana gelen sıkıntı hali ve bunun hastalık olarak bedene yansıması olayıdır. Oysa sabır sayesinde kişi başına gelen bela ve musibetlere dayanır. Bu sıkıntılardan dolayı stres yapmaz aksine sabır ve tevekkül ile Allah’a dayanır. Hatta kendisine kötülük yapana karşı da Kur’an-ı kerimin emri gereği kötülük olarak mukavemette bulunmayarak o kötülüğe, iyilikle karşılık verir. Böylece hem kendisi sıkıntıya düşmez hem de bu hareketiyle de muhatabının beğenisini kazanır. Öyle ki kötülük yapan kişi yaptığı bu kötülükten dolayı pişman olur.

Haftaya buluşmak üzere, hayırlı Cumalar.