9 Mayıs, 2021 - Pazar
entr

Temel İlkeler

Temel ilkeler
İngiltere Türk Diyanet Vakfı  hizmet sunarken;

  • Toplumsal huzuru, dini bütünlüğü, birlik ve beraberliği koruyucu ve pekiştirici, dini ve milli değerleri tanıtıcı ve sevdirici, zararlı alışkanlık ve tutumlara karşı uyarıcı, aydınlatıcı ve yol gösterici bir rol üstlenmek,
  • Siyasi görüş, düşünce ve faaliyetler karşısında tarafsız ve hepsine eşit mesafede olmak,
  • Farklılıkları zenginlik unsuru olarak görüp, vatandaş ve soydaşlarımızın bütününü kucaklayıcı, uzlaştırıcı ve bütünleştirici olmak,
  • Bilgiye dayalı, ibadet, ahlak ve eğitim eksenli bir din anlayışı önermek,
  • Devletimize, milletimize ve dinimize zarar verecek her türlü söz, yazı  ve eylemden  sakınmak,
  • Hizmete muhatap kitlenin geleneklerini, hassasiyetlerini ve beklentilerini dikkate almak,
  • Çağdaş dünyada üretilen bilgileri vatandaş ve soydaşlarımızın maddi ve manevi hayatının güzelleşmesine katkıda bulunacak tarzda hizmete dönüştürmek,
  • Dini hükümleri ilmi bir anlayış içinde, dinin özüyle çelişmeden günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak, bugünün insanının bilgi kodlarına uygun hale getirmek,
  • Toplum yararına hizmet sunan farklı kuruluşlar ve diğer din mensuplarıyla hoşgörü çerçevesinde iyi ilişkiler geliştirmek İlkelerini esas almaktadır.